A LEGFŐBB AKADÁLY

Az angoltanulási valódi akadályai

Hol gyökerezik a probléma?

Az elmúlt években nagyon sokan kerestek fel azzal a problémával, hogy már több éve részesülnek angol oktatásban, de még most sem tudják helyesen használni, alkalmazni az angol nyelvet. 
Sokan közülük több éven át tartó rossz angol oktatási módszer miatt még az alapfokú szintet sem érték el.
A sok sikertelenség után a tanuló ilyenkor hajlamos levonni azt a téves következtetést, hogy képtelen az angolt jól elsajátítani mondván hogy "nem rendelkezik nyelvérzékkel”.
Ha ez igaz lenne, akkor magyarul sem tanulnánk meg. Hiszen mikor a gyermek tanulja anyanyelvét, szó szerint rá kell érezni arra, hogy mi helyes és mi helytelen azaz mit hogyan kell használni. 
Ez igazolja, hogy mégis mindenki rendelkezik nyelvérzékkel, mivel mindenki megtanul magyarul.
A mai angol oktatási gyakorlatban sok magántanár, nyelviskola az úgynevezett hallás utáni nyelvtanulást alkalmazza.
Ki így hívja, ki úgy mégis mindegyik módszer alapvetően ezen a technikán alapszik.
A gyerekek is hasonlóan tanulják anyanyelvüket.
A szülők elismételnek egy mondatot többször, és a gyerek azt "bemagolja". 
Ezért ezt a módszert magolásos tanulásnak vagy (tisztánlátást, megértést nem eredményező) rávezetéses módszernek is hívhatjuk.
Azonban, hogy hogyan kell a nyelvet használni, a gyermeknek magának kell kiokoskodnia. 
Sok ezerszer hall egy-egy mondatot mire a végén elkezdi használni és sok év telik el mire úgymond ráérez arra, hogy mit hogyan fogalmazzon helyesen.
A gyermekek még 12 éves korban is tanulják az anyanyelvüket. Nyelvtudásuk még ekkor sem teljes.
Azok a beszédcentrikus kurzusok vagy angolórák, amelyek a nyelvi logika megtanulását feleslegesnek érzik és ezért mellőzik, a rávezetéses módszer szerint tanítják a nyelvet. 
Nem tanítják meg a nyelvet megérteni, csak rávezetni próbálnak a lényegre, viszont mivel a rávezetéses módszer nem idéz elő pontos értést ezért bizonytalanságot hagy maga utána a tanulóban.
A tanuló minél több témakört vesz át a rávezetéses módszer segítségével annál több bizonytalanságot fog érezni, hiszen egyik témakört sem érti meg tisztán. Így a tanulóban egy idő után kialakul a káoszérzet, a teljes összezavarodottság állapota.
Akkor is a magolásos módszerrel tanulja a tanuló az angol nyelvet ha kezdő tanulóként külföldre kerül és ott valós segítség nélkül neki magának kell kiokoskodnia hogy hogyan is kell használni a nyelvet. 
Ebből következik az is hogy az angol anyanyelvi tanár csak rávezetni tudja az angolul hiányosan beszélő magyar tanulót de megértetni nem tudja vele a nyelv működését. 
Ez azért hátrány mert az angol nyelv nagyon logikus. Ennek a logikának a megértésével jelentősen redukálható az angoltanulásra szánt idő mennyisége. Ezért a tanuló számára a nyelvet logikusan és érthetően kell tanítani. 
Ha ezt a logikát az angoltanár angol oktatás során nem tanítja vagy nem tudja megtanítani, akkor a tanuló csak magolni tud úgy, ahogy a gyerekek is tanulják az anyanyelvüket.


Mennyire eredményes a magolás?

Végezzünk egy kis számítást. Azért vesszük itt a gyerekkort alapul mivel gyerekkorban a legfogékonyabb az emberi elme ahhoz, hogy magolásos vagy rávezetéses úton a nyelvet rögzíteni tudja.
A gyerekek napi 16 órában vannak átalában ébren ezért mondhatjuk hogy napi 16 órában tanulják intenzíven anyanyelvüket minden nap legalább 12 éves korig, de még utána is. Mi most itt 12 évvel fogunk számolni.
16 * 365 * 12 = 70080 óra tanulást jelent 12 év alatt anyanyelvi környezetben. Ne felejtsük el hogy ez sokkal intenzívebb nyelvtanulás, mint ami egy nyelvkurzuson történhet.
Tehát még a nyelvtanulásra legfogékonyabb korban is legalább 70080 órára van szükség a nyelv elsajátításához. 
Ami azt jelenti legalább 70080 óra angol oktatásra van szükségünk ahhoz felnöttként is, hogy eljussunk egy 12 éves gyermek tudásszintjére.
Ha a kurzuson hetente 4 órát tanulunk, akkor e szerint 17520 hetet kell arra a kurzusra járnunk.
Ez 324 év angol oktatást ill. tanulást jelentene abban az iskolában.
Ilyen eredménye van annak ha csak magoljuk a nyelvet és nem keressük a nyelben rejlő rendszert. 

Milyen eredményt érhetünk el megfelelő tanulás esetén?

Ha igyekszünk a nyelvben rejlő rendszert megérteni a tanulás során és nem csak arra törekszünk hogy minden egyes mondatot értelem nélkül elraktározzunk a memóriánkba ez rendkívüli elsősegítheti a fejlődésünket a tanulása során.
Nem általános gyakorlat mert az eredményt sok minden befolyásolja ( ráfordított idő, elszántság, motiváció szorgalom mértéke, tudásvágy stb. ) de előfordult már a gyakorlatomban hogy egy tanulóval elértem a felső fokot teljesen kezdő színtről úgy hogy mindóössze 42 alkalommal kellett hozzám eljönnie.
Ez nem általános gyakorlat, nem történik meg minden esetben de 1-2 hónap alatt kisebb szorgalommal el lehet jutni társalgási szintre és 6 hónap alatt a középfokú szint is elérhető. 
Az hogy milyen eredményt érünk el egy adott időintervallumon belül azon múlik hogy mennyi idő tudunk rászánni a minőségi tanulásra.